એલ્યુમિનિયમ એલોય પેલેટ

  • Aluminum Alloy Pallet

    એલ્યુમિનિયમ એલોય પેલેટ

    1. એલ્યુમિનિયમ પેલેટ _ એલ્યુમિનિયમ એલોય મટિરિયલ્સ માટેની સામગ્રી, તે વિકાસની જરૂરિયાતને અનુરૂપ સમાજની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ છે જેનું ફરીથી ઉપયોગ અને ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાય છે.
    2. વિવિધ લાગુ વાતાવરણ માટે મળો, અનુકૂળ અને શુધ્ધ, બેકટેરિયાની જાતિમાં સરળ નથી.
    The. સ્મગ | ઇ પ્રોડક્ટની આઇઇ 9 એચટી એચટીએચટી, અને આઈઆઈએડી રિક્યુલમેન્ટ્સને પૂર્ણ કરે છે. સરખામણી કરો wlth the stee | મટેના | specific સમાન સ્પષ્ટીકરણનું વજન 1s તેમના વજનના માત્ર એક તૃતીયાંશ છે.